Posts

Showing posts from July, 2016

the last day

June 30, 2016

words that i'd like to remember:

june 30, 2016. from Usec. Clare to DBM.

Sa huling araw po ng Team Abad sa DBM, nais po naming pasalamatan kayo'ng lahat --

Sa pagbibigay ninyo ng inyong mga Sarili para sa Bayan,
Sa pagsakripisyo ninyo ng Oras para sa pahinga, pamilya, at lovelife,
Sa pagiging bukas ninyo sa amin, sa pagmamatyag, at sa inyong pakikisama.

Maraming, maraming salamat po :)

Napamahal po kayo sa amin. Asahan niyo po na susuportahan namin kayo bilang mga kaibigan at kasamahan bagaman nasa labas na kami ng DBM.

At sana po maipagpatuloy ang kahusayan ng ating trabaho sa susunod na anim na taon.

Maraming salamat po!

Mula po kay Sec Butch at sa buong DBM OSEC 2010-2016.