Posts

Showing posts from 2016

kuya

pwede umamin? kahit konti lang. naghahanap na ako ng katulad mo, only to find out na wala kang katulad. i sometimes miss you.

while @ bo's

Image
working but obviously thinking of something else! :)

temparament

today, i have two important papers waiting for me to write them - one is on a policy to get more allocations to the regions, the other is on a labor market study on region 6. right now, i'm hating writing both papers, for different reasons.

i spent the whole night looking for something to help me write the paper - inspiration, helpful words from a friend, but i got nothing to get me going. the best thing that i found was this, written by seth godin on his blog. it's about temperament and mastering it.

right now, it's probably what i need to hear. thank you for writing it, mr. godin. :)


Temperament is a skill

Throwing tantrums, calling names, not doing the reading, making things up, demonizing the other, impulsivity, egomaniacal narcissism, breaking big promises...

Waiting your turn, asking hard questions, thinking about others, slowing down in key moments...

Telling the truth, taking responsibility...

Giving others a chance to share their ideas, attracting and trusting ta…

the last day

June 30, 2016

words that i'd like to remember:

june 30, 2016. from Usec. Clare to DBM.

Sa huling araw po ng Team Abad sa DBM, nais po naming pasalamatan kayo'ng lahat --

Sa pagbibigay ninyo ng inyong mga Sarili para sa Bayan,
Sa pagsakripisyo ninyo ng Oras para sa pahinga, pamilya, at lovelife,
Sa pagiging bukas ninyo sa amin, sa pagmamatyag, at sa inyong pakikisama.

Maraming, maraming salamat po :)

Napamahal po kayo sa amin. Asahan niyo po na susuportahan namin kayo bilang mga kaibigan at kasamahan bagaman nasa labas na kami ng DBM.

At sana po maipagpatuloy ang kahusayan ng ating trabaho sa susunod na anim na taon.

Maraming salamat po!

Mula po kay Sec Butch at sa buong DBM OSEC 2010-2016.